ประชุมหารือเตรียมการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพัฒนางานวิจัยพัฒนา และนวัตกรรมทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ระหว่างกรมประมงกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ประชุมหารือเตรียมการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพัฒนางานวิจัยพัฒนา และนวัตกรรมทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ระหว่างกรมประมงกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

 เผยเเพร่: 2017-12-18  |  อ่าน: 87 ครั้ง

 

เมื่อวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมมือเสือ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง นางสุทธินี ลิ้มธรรมมหิศร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เป็นประธานในการประชุมหารือเตรียมการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพัฒนางานวิจัยพัฒนา และนวัตกรรมทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ระหว่างกรมประมงกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง หัวหน้ากลุ่มฯในสังกัดกองฯ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 2 (สมุทรสาคร) ผู้แทนจากกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์น้ำแบบบูรณาการ และนักวิจัยจากทาง สวทช. เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อพิจารณากำหนดการจัดสัมมนาฯ การจัดทำทำเนียบนักวิจัยของหน่วยงาน รวมทั้งการดำเนินการโครงการพัฒนาจุลินทรีย์และสารเสริมชีวนะเพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ