ร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย และปูม้า สู่แหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดปัตตานี ภายใต้กิจกรรมพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2564

โครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในอุตสา.. [2021-07-29 ] การปล่อยพันธุ์กุ้งทะเล ในกิจกรรมพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง ประจำปีงบประม.. [2021-07-19 ] ตรวจประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงเพื่อรับรองมาตรฐานด้านสุขอนา.. [2021-07-15 ] การปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วยสู่แม่น้ำตากใบ ภายใต้กิจกรรมสนับสนุนโครงการอั.. [2021-07-01 ] กิจกรรมพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง ประจำปี 2564 เพิ่มความอุดมสมบูรณ์กุ้ง.. [2021-06-29 ] เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อเฝ้าระวังแหล่งอาศัยและแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามธร.. [2021-06-29 ] สำรวจกุ้งแชบ๊วยในแม่น้ำตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ที่ทำการประมงด.. [2021-06-23 ] การสำรวจข้อมูลเบื้องต้นก่อนหว่านหอยแครง ตามโครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น.. [2021-06-23 ] กิจกรรมภายใต้โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน จังหวัดชายแดนใต้ ประจำ.. [2021-06-10 ] เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลั.. [2021-06-10 ]
อ่านทั้งหมด 

ร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย และปูม้า สู่แหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดปัตตานี ภายใต้กิจกรรมพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2564 

 เผยเเพร่: 2021-06-10  |  อ่าน: 141 ครั้ง