การสำรวจสภาวะการประมงพื้นบ้านในพื้นที่จังหวัดปัตตานี และนราธิวาส ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

ร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย และปูม้า สู่แหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่จังหวั.. [2021-03-02 ] ปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย กิจกรรมพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง ประจำปี 2564 .. [2021-03-02 ] งานเฝ้าระวังแหล่งอาศัยและแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามธรรมชาติประจำเดือนก.. [2021-03-01 ] คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านศาลาใหม่ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานและ ปล่อ.. [2021-02-19 ] วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เยี่ย.. [2021-02-19 ] สำรวจสภาวะการประมงของเรืออวนลากแผ่นตะเฆ่ในพื้นที่อำเภอตากใบ จังหวัดนรา.. [2021-02-19 ] สำรวจสภาวะการประมงพื้นบ้านในพื้นที่จังหวัดปัตตานี และนราธิวาส ประจำเดื.. [2021-02-09 ] พิธีปล่อยพันธุ์ กุ้งแชบ๊วย (กุ้งกรัม ) ตามกิจกรรมเพิ่มผลผลิตกุ้งทะเล ภ.. [2021-02-08 ] โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและด้านการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโ.. [2021-02-08 ] การจัดทำโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรม.. [2021-02-01 ]
อ่านทั้งหมด 

การสำรวจสภาวะการประมงพื้นบ้านในพื้นที่จังหวัดปัตตานี และนราธิวาส ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 

 เผยเเพร่: 2021-02-01  |  อ่าน: 90 ครั้ง

 

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20201209144259_1_file.jpg