ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านศาลาใหม่ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานและ ปล่อ.. [2021-02-19 ] วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เยี่ย.. [2021-02-19 ] สำรวจสภาวะการประมงของเรืออวนลากแผ่นตะเฆ่ในพื้นที่อำเภอตากใบ จังหวัดนรา.. [2021-02-19 ] สำรวจสภาวะการประมงพื้นบ้านในพื้นที่จังหวัดปัตตานี และนราธิวาส ประจำเดื.. [2021-02-09 ] พิธีปล่อยพันธุ์ กุ้งแชบ๊วย (กุ้งกรัม ) ตามกิจกรรมเพิ่มผลผลิตกุ้งทะเล ภ.. [2021-02-08 ] โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและด้านการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโ.. [2021-02-08 ] การจัดทำโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรม.. [2021-02-01 ] การจัดทำโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรม.. [2021-01-26 ] การตรวจวัดค่าน้ำของศูนย์ฝึกจิตอาสา ภาค 4 ณ โครงการฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด.. [2021-01-26 ] การจัดทำโครงการธนาคารสัตว์น้ำ (ปูม้า) ภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสร.. [2021-01-05 ]
อ่านทั้งหมด 

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 

 เผยเเพร่: 2021-01-05  |  อ่าน: 239 ครั้ง