ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียตริฯ

ปล่อยลูกพันธุ์ปูม้า ภายใต้กิจกรรมพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง ประจำปี 256.. [2021-05-06 ] สนับสนุนลูกพันธุ์ปูม้าแก่หน่วยงานนอกเพื่อลงสู่ชายทะเลอ่าวไทย ณ หาดนราท.. [2021-05-06 ] สำรวจสภาวะการประมงพื้นบ้านในพื้นที่จังหวัดปัตตานี และนราธิวาส ประจำเดื.. [2021-04-30 ] สำรวจและติดตามผลข้อมูลจากเรือประมงพื้นบ้านภายหลังการปล่อยกุ้งแชบ๊วยใน.. [2021-04-18 ] เครื่องบำบัดน้ำเสียพลังงานแสงอาทิตย์ งานวิจัยนักศึกษาในหลักสูตรประกาศน.. [2021-04-14 ] การเก็บตัวอย่างน้ำ เพื่อเฝ้าระวังแหล่งอาศัยและแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต.. [2021-04-14 ] ปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ,หอยหวาน กิจกรรมภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราช.. [2021-04-14 ] การปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย ขนาดตัวละ 1 กรัม โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ย.. [2021-04-08 ] สำรวจสภาวะการประมงพื้นบ้านในพื้นที่จังหวัดปัตตานี และนราธิวาส ประจำเดื.. [2021-04-05 ] สำรวจสภาวะการประมงพื้นบ้านในพื้นที่จังหวัดปัตตานี และนราธิวาส ประจำเดื.. [2021-04-02 ]
อ่านทั้งหมด 

ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียตริฯ 

 เผยเเพร่: 2021-04-02  |  อ่าน: 266 ครั้ง