ปัญหาและแนวทางการควบคุมระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าแบบน้าหมุนเวียน

ปัญหาและแนวทางการควบคุมระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าแบบน้าหมุนเวียน 

 เผยเเพร่: 2020-04-16  |  อ่าน: 463 ครั้ง

 

ปัญหาและแนวทางการควบคุมระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าแบบน้าหมุนเวียน
นิคม ละอองศิริวงศ์
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง นราธิวาส กรมประมง