ปล่อยพันธุ์กุ้งทะเลสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

ปล่อยพันธุ์กุ้งทะเลสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ 

 เผยเเพร่: 2019-07-03  |  อ่าน: 201 ครั้ง

 

          วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งนราธิวาส ได้ดำเนินการปล่อยพันธ์กุ้งกุลาดำ จำนวน 2,000,000 ตัว เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำชายฝั่งให้แก่แหล่งน้ำธรรมชาติ ตามโครงการสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของจังหวัดนราธิวาส ณ คลองตากใบ บริเวณบ้านปูลาเจ๊ะมูดอ หมู่ที่ 5 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยมีคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านศาลาใหม่ และบุคลากรจากองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่เข้าร่วมการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่เป็นประธานในพิธีปล่อยฯ