ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ 

 เผยเเพร่: 2019-07-03  |  อ่าน: 161 ครั้ง

 

            เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งนราธิวาส นำโดยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งนราธิวาส ได้ต้อนรับนางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ซึ่งได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งนราธิวาส ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ซึ่งมีเยาวชนในจังหวัดนราธิวาส จำนวน 120 คน เป็นผู้เข้าร่วมโครงการฯ และได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำนวน 1,000,000 ตัว ลงสู่คลองตากใบ เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำชายฝั่งในแหล่งน้ำธรรมชาติต่อไป