พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในหลวง ร.10

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในหลวง ร.10 

 เผยเเพร่: 2019-07-03  |  อ่าน: 195 ครั้ง

 

         ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งนราธิวาส ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส ดำเนินการจัดพิธีปล่อยลูกพันธ์กุ้งแชบ๊วย จำนวน 3,000,000 ตัว ลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ณ คลองตากใบ บริเวณบ้านท่าพรุ ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส โดยมีพลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด และในการจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานราชการทุกภาคส่วน และประชาชนในพื้นที่ อ.ตากใบเข้าร่วมพิธีดังกล่าวฯ เป็นจำนวนมาก 

         การดำเนินการปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำนวน 3,000,000 ตัว ในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามโครงการ "ปลูกป่าชายเลนและการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่ง " ซึ่งเป็นความร่วมมือของหน่วยงานราชการในทุกภาคส่วน และประชาชนในพื้นที่ ในการจัดพิธีดังกล่าวประกอบไปด้วยกิจกรรม การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่ง เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำให้แก่แหล่งน้ำธรรมชาติ และการปลูกไม้โกงกางในพื้นที่ป่าชายเลน เพื่อเป็นการฟื้นฟูและอนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่าชายเลนให้มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน รวมไปจนถึงการส่งมอบซั้งให้แก่ตัวแทนเกษตรกรประมงในพื้นที่ อ.ตากใบ ให้นำไปวางในแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์สัตว์น้ำและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการทำการประมงต่อไป