“กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ”

ปล่อยลูกพันธุ์ปูม้า ภายใต้กิจกรรมพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง ประจำปี 256.. [2021-05-06 ] สนับสนุนลูกพันธุ์ปูม้าแก่หน่วยงานนอกเพื่อลงสู่ชายทะเลอ่าวไทย ณ หาดนราท.. [2021-05-06 ] สำรวจสภาวะการประมงพื้นบ้านในพื้นที่จังหวัดปัตตานี และนราธิวาส ประจำเดื.. [2021-04-30 ] สำรวจและติดตามผลข้อมูลจากเรือประมงพื้นบ้านภายหลังการปล่อยกุ้งแชบ๊วยใน.. [2021-04-18 ] เครื่องบำบัดน้ำเสียพลังงานแสงอาทิตย์ งานวิจัยนักศึกษาในหลักสูตรประกาศน.. [2021-04-14 ] การเก็บตัวอย่างน้ำ เพื่อเฝ้าระวังแหล่งอาศัยและแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต.. [2021-04-14 ] ปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ,หอยหวาน กิจกรรมภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราช.. [2021-04-14 ] การปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย ขนาดตัวละ 1 กรัม โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ย.. [2021-04-08 ] สำรวจสภาวะการประมงพื้นบ้านในพื้นที่จังหวัดปัตตานี และนราธิวาส ประจำเดื.. [2021-04-05 ] สำรวจสภาวะการประมงพื้นบ้านในพื้นที่จังหวัดปัตตานี และนราธิวาส ประจำเดื.. [2021-04-02 ]
อ่านทั้งหมด 

“กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ” 

 เผยเเพร่: 2021-04-02  |  อ่าน: 828 ครั้ง

 

วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งนราธิวาส ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส, สำนักงานประมงอำเภอเมืองนราธิวาส, อำเภอเมืองนราธิวาสและโรงเรียนบางมะนาว ร่วมกันปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำนวน 1,000,000 ตัว ลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำธรรมชาติ ตามโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส บริเวณอ่าวมะนาว หมู่ที่ 1 บ้านบางมะนาว ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยมีท่านนายอำเภอเมืองนราธิวาสให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าวฯ