“ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่ง ในพิธีส่งมอบปะการังเทียมของจังหวัดนราธิวาส”

สำรวจกุ้งแชบ๊วยในแม่น้ำตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ที่ทำการประมงด.. [2021-06-23 ] การสำรวจข้อมูลเบื้องต้นก่อนหว่านหอยแครง ตามโครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น.. [2021-06-23 ] กิจกรรมภายใต้โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน จังหวัดชายแดนใต้ ประจำ.. [2021-06-10 ] เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลั.. [2021-06-10 ] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาสได้เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อเฝ้าระวังแหล.. [2021-06-02 ] สำรวจสภาวะการประมงพื้นบ้านในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส.. [2021-05-31 ] ติดตามและประเมินผลการจับสัตว์น้ำหลังการปล่อยกุ้งแชบ๊วยในแม่น้ำตากใบ อ.. [2021-05-31 ] ปล่อยลูกพันธุ์ปูม้า ภายใต้กิจกรรมพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง ประจำปี 256.. [2021-05-06 ] สนับสนุนลูกพันธุ์ปูม้าแก่หน่วยงานนอกเพื่อลงสู่ชายทะเลอ่าวไทย ณ หาดนราท.. [2021-05-06 ] สำรวจสภาวะการประมงพื้นบ้านในพื้นที่จังหวัดปัตตานี และนราธิวาส ประจำเดื.. [2021-04-30 ]
อ่านทั้งหมด 

“ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่ง ในพิธีส่งมอบปะการังเทียมของจังหวัดนราธิวาส” 

 เผยเเพร่: 2021-04-30  |  อ่าน: 721 ครั้ง

 

          เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2561 ณ บริเวณคลองน้ำแบ่ง ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งนราธิวาสให้การสนับสนุนลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำนวนทั้งสิ้น 7,000,000 ตัว, ลูกพันธุ์กุ้งกุลาดำ จำนวน 3,000,000 ตัว และลูกพันธุ์ปลากะพงขาวอีกจำนวน 50,000 ตัว เพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติในพิธีการส่งมอบปะการังเทียมให้แก่จังหวัดนราธิวาส โดยเป็นความร่วมมือระหว่างกรมประมงและมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์