โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ ปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก การเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ (ปูทะเล) โดยการปล่อยปูทะเล จำนวน 30,000 ตัว ในแม่น้ำตากใบ


[2023-05-31] เฝ้าระวังแหล่งอาศัยและแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามธรรมชาติในพื้นที่ชายฝั.. [2023-05-31] เฝ้าระวังแหล่งอาศัยและแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามธรรมชาติในพื้นที่ชายฝั.. [2023-04-20] กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๖๖.. [2023-04-20] สำรวจผลจับสัตว์น้ำภายหลังการปล่อยกุ้งแชบ๊วยในแม่น้ำตากใบ ประจำเดือนมีน.. [2023-04-20] เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาสสำรวจการทำประมงปูทะเลบริ.. [2023-04-03] กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ จัดประชุมติดตามความก.. [2023-03-31] กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 25.. [2023-03-31] โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ ปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมเสริมสร้างความ.. [2023-03-31] การปล่อยปูทะเล จำนวน 50,000 ตัว ในแม่น้ำตากใบ.. [2023-03-31] คุณภาพน้ำเพื่อเฝ้าระวังแหล่งอาศัยและแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามธรรมชาติ.. อ่านทั้งหมด 

โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ ปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก การเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ (ปูทะเล) โดยการปล่อยปูทะเล จำนวน 30,000 ตัว ในแม่น้ำตากใบ  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook