งานเฝ้าระวังแหล่งอาศัยและแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามธรรมชาติประจำเดือนพฤศจิกายน 2565


[2023-02-06] การทำประมงปูทะเลบริเวณแม่น้ำตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส.. [2023-01-26] เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อเฝ้าระวังแหล่งอาศัยและแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามธร.. [2023-01-18] สำรวจผลจับสัตว์น้ำภายหลังการปล่อยกุ้งแชบ๊วยในแม่น้ำตากใบ.. [2023-01-18] สำรวจการทำประมงปูทะเลบริเวณแม่น้ำตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส.. [2023-01-10] สำรวจสภาวะทรัพยากรประมงจากเรือประมงพาณิชย์ เครื่องมือประมงอวนล้อมจับ ใ.. [2023-01-06] รวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรประมงจากเครื่องมืออวนลอยกุ้งสามชั้นในพื้นที่จ.. [2023-01-06] รวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรประมงจากเครื่องมือประมงพื้นบ้านในพื้นที่อำเภอ.. [2023-01-03] ปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วยและปูม้า ภายใต้โครงการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการ.. [2022-12-19] เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อเฝ้าระวังแหล่งอาศัยและแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามธร.. [2022-12-09] นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และนายสังคม เกิดก่อ นาย.. อ่านทั้งหมด 

งานเฝ้าระวังแหล่งอาศัยและแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามธรรมชาติประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 

 บริการประชาชน  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมประมง