กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปูม้า ระยะ Young crab จำนวน 90,000 ตัว ภายใต้กิจกรรมการจัดการแหล่งน้ำ(ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ) 2565


[2022-11-28] โครงการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมสนับ.. [2022-11-28] การปล่อยผลผลิตสัตว์น้ำโครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมงประจำปี 2566 ครั.. [2022-11-28] การเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรประมงจากเรือประมงพื้นบ้านในพื้นที่ อำเ.. [2022-11-15] สำรวจผลจับสัตว์น้ำจากเครื่องมืออวนลอยกุ้งสามชั้นในแม่น้ำตากใบ อำเภอตาก.. [2022-11-15] สำรวจการทำประมงอวนครอบปลากะตักในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวา.. [2022-11-15] การเก็บข้อมูลปูทะเลในพื้นที่แม่น้ำตากใบ จังหวัดนราธิวาส.. [2022-11-15] งานเฝ้าระวังแหล่งอาศัยและแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามธรรมชาติประจำเดือนพ.. [2022-10-20] กิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ 21 ตุลาคม 2565.. [2022-10-20] กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด.. [2022-10-20] “เสวนา สภากาแฟยามเช้า”.. อ่านทั้งหมด 

กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปูม้า ระยะ Young crab จำนวน 90,000 ตัว ภายใต้กิจกรรมการจัดการแหล่งน้ำ(ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ) 2565 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง