การปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย โครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริปี 2565


[2022-06-13] การปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย ภายใต้กิจกรรม การจัดการแหล่งน้ำ ( ผลิตพันธุ์ส.. [2022-06-06] พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และถวายพระพ.. [2022-06-06] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเ.. [2022-05-31] การเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ ประจำเดือน.. [2022-05-31] การปล่อยพันธุ์กุ้งทะเล กิจกรรมการจัดการแหล่งน้ำ ( ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ).. [2022-05-31] การปล่อยกุ้งกรัม ครั้งที่ 2 กิจกรรมตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนจังหว.. [2022-04-28] การติดตามผลการเลี้ยงกุ้งขาวสิชล 1 ณ ฟิชชิ่งฟาร์ม ตำบลหนองแรด อำเภอยะหร.. [2022-04-28] กิจกรรม “ปล่อยพันธุ์สัตว์ทะเล คืนสู่ธรรมชาติ” สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสา.. [2022-04-28] การติดตามผลการเลี้ยงกุ้งขาวสิชล 1 ณ มานพฟาร์ม อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตต.. [2022-04-12] โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕.. อ่านทั้งหมด 

การปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย โครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริปี 2565  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง