การปล่อยปูม้าระยะ Megalopa – Young crab ลงสู่แม่น้ำตากใบ กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2565


[2022-08-01] พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธี.. [2022-08-01] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมน.. [2022-08-01] เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อเฝ้าระวังแหล่งอาศัยและแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามธร.. [2022-07-17] การเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรประมงจากเรืออวนลากแผ่นตะเฆ่ ในพื้นที่อ.. [2022-07-17] การสำรวจสภาวะทรัพยากรประมงจากเรืออวนล้อมในพื้นที่อำเภอสายบุรี จังหวัดป.. [2022-07-16] การรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรประมงจากเรือประมงพื้นบ้านในพื้นที่จังหวัดน.. [2022-07-16] การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่อง “การกำหนดมาตรการควบคุมการจับสัตว์น.. [2022-07-05] สำรวจการทำประมงอวนครอบปลากะตักในจังหวัดปัตตานี.. [2022-07-05] สำรวจผลจับสัตว์น้ำภายหลังการปล่อยกุ้งแชบ๊วยในแม่น้ำตากใบ อำเภอตากใบ จั.. [2022-07-05] สำรวจการทำประมงปูทะเลบริเวณแม่น้ำตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ด้ว.. อ่านทั้งหมด 

การปล่อยปูม้าระยะ Megalopa – Young crab ลงสู่แม่น้ำตากใบ กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2565  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง