เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน ร่วมปล่อยกุ้งกุลาดำ ลงสู่แม่น้ำตากใบ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล


[2022-09-21] การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ ประจำเดือนกันยายน 2565.. [2022-09-21] การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ ประจำเดือนสิงหาคม 2565.. [2022-08-19] พิธีทำบุญ ตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม แล.. [2022-08-19] กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปูม้า ระยะ Young crab จำนวน 90,000 ตัว ภายใต้กิจกรรม.. [2022-08-19] กิจกรรมปลูกป่าชายเลน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12.. [2022-08-08] การปล่อยพันธุ์กุ้งกรัม ภายใต้โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน จังหว.. [2022-08-01] พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธี.. [2022-08-01] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมน.. [2022-08-01] เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อเฝ้าระวังแหล่งอาศัยและแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามธร.. [2022-07-17] การเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรประมงจากเรืออวนลากแผ่นตะเฆ่ ในพื้นที่อ.. อ่านทั้งหมด 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน ร่วมปล่อยกุ้งกุลาดำ ลงสู่แม่น้ำตากใบ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง