ปล่อยลูกพันธุ์ปูม้า ภายใต้กิจกรรมพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง ประจำปี 2564 ลงสู่ชายทะเลอ่าวไทย ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หาดคลองตัน

กิจกรรมภายใต้โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน จังหวัดชายแดนใต้ ประจำ.. [2021-06-10 ] เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลั.. [2021-06-10 ] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาสได้เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อเฝ้าระวังแหล.. [2021-06-02 ] สำรวจสภาวะการประมงพื้นบ้านในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส.. [2021-05-31 ] ติดตามและประเมินผลการจับสัตว์น้ำหลังการปล่อยกุ้งแชบ๊วยในแม่น้ำตากใบ อ.. [2021-05-31 ] ปล่อยลูกพันธุ์ปูม้า ภายใต้กิจกรรมพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง ประจำปี 256.. [2021-05-06 ] สนับสนุนลูกพันธุ์ปูม้าแก่หน่วยงานนอกเพื่อลงสู่ชายทะเลอ่าวไทย ณ หาดนราท.. [2021-05-06 ] สำรวจสภาวะการประมงพื้นบ้านในพื้นที่จังหวัดปัตตานี และนราธิวาส ประจำเดื.. [2021-04-30 ] สำรวจและติดตามผลข้อมูลจากเรือประมงพื้นบ้านภายหลังการปล่อยกุ้งแชบ๊วยใน.. [2021-04-18 ] เครื่องบำบัดน้ำเสียพลังงานแสงอาทิตย์ งานวิจัยนักศึกษาในหลักสูตรประกาศน.. [2021-04-14 ]
อ่านทั้งหมด 

ปล่อยลูกพันธุ์ปูม้า ภายใต้กิจกรรมพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง ประจำปี 2564 ลงสู่ชายทะเลอ่าวไทย ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หาดคลองตัน  

 เผยเเพร่: 2021-04-14  |  อ่าน: 113 ครั้ง