ปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ,หอยหวาน กิจกรรมภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2564 ตัว สู่แม่น้ำตากใบ ,ชายทะเลอ่าวไทย ณ บริเวณปากคลองน้ำแบ่ง ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

เฝ้าระวังแหล่งอาศัยและแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามธรรมชาติในพื้นที่ชายฝั.. [2021-09-13 ] การปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วยขนาดโพสท์ลาร์ว่า 20 (P20) จำนวน 2,000,000 ตัว .. [2021-08-25 ] สำรวจผลจับสัตว์น้ำภายหลังการปล่อยกุ้งแชบ๊วยในแม่น้ำตากใบ อำเภอตากใบ จั.. [2021-08-23 ] การเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อเฝ้าระวังแหล่งอาศัยและแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตา.. [2021-08-20 ] การปล่อยกุ้งกุลาดำขนาด 1 กรัมภายใต้โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน .. [2021-08-17 ] กิจกรรมพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง ประจำปี 2564 การปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ.. [2021-08-09 ] กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องจากพระราชดำริ ประจำปี 2564 การปล่.. [2021-08-09 ] กิจกรรมภายใต้โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน จังหวัดชายแดนใต้ ประจำ.. [2021-08-09 ] สำรวจผลจับสัตว์น้ำภายหลังการปล่อยกุ้งแชบ๊วยในแม่น้ำตากใบประจำเดือนมิถุ.. [2021-08-04 ] การเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อเฝ้าระวังแหล่งอาศัยและแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตา.. [2021-08-04 ]
อ่านทั้งหมด 

ปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ,หอยหวาน กิจกรรมภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2564 ตัว สู่แม่น้ำตากใบ ,ชายทะเลอ่าวไทย ณ บริเวณปากคลองน้ำแบ่ง ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ 

 เผยเเพร่: 2021-08-04  |  อ่าน: 210 ครั้ง