ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 ฉบับที่ 33/2564

รายงานรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาค.. [2021-08-04 ] รายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม 2564.. [2021-08-04 ] รายงาน สขร.1 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564.. [2021-07-29 ] ข่าวประชามสัมพันธ์ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ฉบับที่ 52/2564.. [2021-07-28 ] ข่าวประชามสัมพันธ์ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ฉบับที่ 51/2564.. [2021-07-27 ] ข่าวประชามสัมพันธ์ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ฉบับที่ 50/2564.. [2021-07-27 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ฉบับที่ 49/2564.. [2021-07-26 ] แบบรายงาน สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2564.. [2021-07-02 ] รายงานรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนา.. [2021-07-02 ] รายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 2564.. [2021-07-02 ]
อ่านทั้งหมด 

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 ฉบับที่ 33/2564 

 เผยเเพร่: 2021-07-02  |  อ่าน: 114 ครั้ง

 

วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย  นำโดยนายสุภาพ แก้วละเอียด ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และนายเทวัฒน์  สุขเกษม ตำแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมและติดตามการดำเนินงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย และร่วมต้อนรับ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี และคณะ ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เดินทางมาติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการฯวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย  นำโดยนายสุภาพ แก้วละเอียด ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และนายเทวัฒน์  สุขเกษม ตำแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมและติดตามการดำเนินงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย และร่วมต้อนรับ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี และคณะ ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เดินทางมาติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการฯ