ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 ฉบับที่ 19/2566


[2023-06-03] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2566 ฉบับที่ 1/2566.. [2023-03-10] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 ฉบับที่ 21/2566.. [2023-03-08] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 ฉบับที่ 20/2566.. [2023-03-03] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 ฉบับที่ 19/2566.. [2023-03-03] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 ฉบับที่ 18/2566.. [2023-03-01] รายงาน สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566.. [2023-02-28] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ฉบับที่ 17/2566.. [2023-02-23] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ฉับที่ 16/2566.. [2023-01-31] รายงาน สขร.1 ประจำเดือนมกราคม 2566.. [2023-01-04] รายงาน สขร.1 ประจำเดือนธันวาคม 2565.. อ่านทั้งหมด 

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 ฉบับที่ 19/2566 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 หน่วยงานกรมประมงจังหวัดเชียงราย นำโดยนายอาคม ชุ่มธิ ประมงจังหวัดเชียงราย และนายสุภาพ แก้วละเอียด ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา ณ ฝายเก็บน้ำ บ้านขวากใต้ ตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงเก่น จังหวัดเชียงราย ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน นำโดย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง พร้อมคณะ ในการนี้ ศูนย์ฯได้สนับสนุนพันธุ์ปลากระแห จำนวน 20,000 ตัว เพื่อปล่อยในกิจกรรมดังกล่าว