ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ฉบับที่ 17/2566


[2023-06-03] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2566 ฉบับที่ 1/2566.. [2023-03-10] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 ฉบับที่ 21/2566.. [2023-03-08] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 ฉบับที่ 20/2566.. [2023-03-03] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 ฉบับที่ 19/2566.. [2023-03-03] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 ฉบับที่ 18/2566.. [2023-03-01] รายงาน สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566.. [2023-02-28] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ฉบับที่ 17/2566.. [2023-02-23] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ฉับที่ 16/2566.. [2023-01-31] รายงาน สขร.1 ประจำเดือนมกราคม 2566.. [2023-01-04] รายงาน สขร.1 ประจำเดือนธันวาคม 2565.. อ่านทั้งหมด 

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ฉบับที่ 17/2566 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

          ระหว่างวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย โดยนายสุภาพ แก้วละเอียด ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นายธนกร สงวนเรือง ตำแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมคณะ จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพ กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิต กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงและพัฒนาธุรกิจสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสัตว์น้ำที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ (ชนิด กบนา) แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 10 ราย ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในฐานให้ความรู้ด้านการประมง ภายในศูนย์ฯ