ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ฉับที่ 16/2566


[2023-06-03] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2566 ฉบับที่ 1/2566.. [2023-03-10] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 ฉบับที่ 21/2566.. [2023-03-08] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 ฉบับที่ 20/2566.. [2023-03-03] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 ฉบับที่ 19/2566.. [2023-03-03] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 ฉบับที่ 18/2566.. [2023-03-01] รายงาน สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566.. [2023-02-28] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ฉบับที่ 17/2566.. [2023-02-23] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ฉับที่ 16/2566.. [2023-01-31] รายงาน สขร.1 ประจำเดือนมกราคม 2566.. [2023-01-04] รายงาน สขร.1 ประจำเดือนธันวาคม 2565.. อ่านทั้งหมด 

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ฉับที่ 16/2566 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วันพฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 หน่วยงานกรมประมง สำนักงานประมงจังหวัดเชียงรายร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย นำโดยนายสุภาพ แก้วละเอียด ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วยนายปวินท์ ปรารมภ์ ตำแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมคณะ เข้าร่วมกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 2 ประจำปีพ.ศ. 2566ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเหนือ(ค่ายเจริญ) อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย โดยมีนายทรงศักดิ์ วลัยใจ ปลัดจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด มีหน่วยงานราชการทั้งจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานภาคี เข้าร่วมให้บริการแก่เกษตรกร จำนวน 26 หน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกรมประมงจังหวัดเชียงราย ได้นำพันธุ์ปลากินพืช จำนวน 20,000 ตัว หัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 จำนวน 200 ขวด แหนแดง จำนวน 20 ถุง ไข่น้ำ(ผำ) จำนวน 20 ถุง และเอกสารวิชาการด้านการประมง เพื่อมอบให้แก่แหล่งน้ำชุมชนในพื้นที่ และกิจกรรมเล่นเกมส์ลุ้นโชคแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมงาน ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก