ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 ฉบับที่ 12/2565


ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 ฉบับที่ 12/2565 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


      วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย โดยนายสุภาพ แก้วละเอียด ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นายเทวัฒน์ สุขเกษม ตำแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมคณะทำงาน  สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมงจังหวัดเชียงราย โดยนายเศกสรร ศรีนาค หัวหน้าสถานีฯ พร้อมคณะ เข้าร่วมเตรียมการ จัดงาน และต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะ ในการเดินทางมาตรวจติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 4/2566 ณ โครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านปางขอน ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย