ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนธันวาคม 2565 ฉบับที่ 10/2566


ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนธันวาคม 2565 ฉบับที่ 10/2566  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


          วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2565   นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ณ จังหวัดเชียงราย และให้เกียรติเป็นประธานปล่อยปลาลงสู่อ่างเก็บน้ำแม่สรวย อำเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย

          สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย นำโดยนายอาคม ชุ่มธิ ประมงจังหวัดเชียงราย และนายสุภาพ แก้วละเอียด ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้ร่วมต้อนรับและสนับสนุนพันธุ์ปลาลงอ่างเก็บน้ำแม่สรวย? จำนวน?รวม? 30,300 ตัว แบ่งเป็นปลาสร้อยขาว? 15,000? ตัว? ปลาตะเพียนทอง? 15,000? ตัว? ปลาสวาย? ?300? ตัว? และแจกพันธุ์ปลาสร้อยขาว? ให้แก่เกษตรกร? ตามโครงการส่งคืนความสุขปีใหม่? 2566  จำนวน? 18 ?ราย? รวม? 9,000  ตัว