ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย เปิดรับสมัครอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมอาชีพประมง ประจำปีงบประมาณ 2566


ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย เปิดรับสมัครอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมอาชีพประมง ประจำปีงบประมาณ 2566 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย เปิดรับสมัครอบรมเกษตรกร

โครงการส่งเสริมอาชีพประมง ประจำปีงบประมาณ 2566

จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่

? หลักสูตร พัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด????

? หลักสูตร เยาวชนนักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด????

? หลักสูตร พัฒนาประสิทธิภาพสัตว์น้ำเศรษฐกิจ กบนา????

??????

? เลือกหลักสูตรที่ท่านสนใจ

? ตรวจสอบคุณสมบัติ

? Scan และกรอกใบสมัครให้ครบถ้วน

? จัดส่งใบสมัครมาตามช่องทางในแบบประชาสัมพันธ์ หรือนำส่งด้วยตนเองที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย 305 หมู่ 6 บ้านปง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย หรือ ติดลต่อสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่เบอร์ 053154505 หรือ 0864301703 ในวันและเวลาราชการ