ข่าวประชามสัมพันธ์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ฉบับที่ 5/2566


ข่าวประชามสัมพันธ์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ฉบับที่ 5/2566 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


             ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2565  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย นำโดยนายสุภาพ แก้วละเอียด ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมคณะทำงาน ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการสัตว์น้ำจืดโครงการเทศกาล  กินปลาที่หนองหลวงเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ณ สวนสาธารณะหนองหลวง หมู่ที่ 6 ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ภายในงานได้ให้ความรู้ด้านการประมงและแจกพันธุ์แหนแดงแก่ประชาชนผู้สนใจที่เข้ามาเยี่ยมชมนิทรรศการในครั้งนี้ และเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย โดยนายทวีศักดิ์ จันทร์หน่อแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลสิริเวียงชัย ได้มอบเกียรติบัตรในการจัดนิทรรศการดังกล่าวแก่ศูนย์ฯ ไว้เป็นที่ระลึก