ข่าวประชามสัมพันธ์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ฉบับที่ 3/2566


ข่าวประชามสัมพันธ์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ฉบับที่ 3/2566 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


          วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 08.00 น. นายประพันธ์ ลีปายะคุณ รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยนางกฤษณา จันทร์แก้ว ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมง และคณะมกอช. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง เกษตรอินทรีย์ เข้าเยี่ยมชมการทดลองการเพาะพันธุ์ปลานิลด้วยระบบการผลิตอินทรีย์ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย         

          หน่วยงานกรมประมงจังหวัดเชียงราย นำโดยนายอาคม ชุ่มธิ ประมงจังหวัดเชียงราย  นายสุภาพ แก้วละเอียด ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย นายกิตติพัทธ์ แก้วใส ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 1 (เชียงราย) และนายเศกสรร ศรีนาค หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมงจังหวัดเชียงราย พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ประมง ร่วมให้การต้อนรับและนายสุภาพ แก้วละเอียด ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้บรรยายผลการดำเนินงานพร้อมนำคณะเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน พร้อมกันนี้ได้ปลูกต้นมะนาว ในแปลงปลูก “สวนประมงพันธุ์ดี สวนเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ“ ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย ตลอดจนเยี่ยมชมแปลงปลูกผัก ปลอดสารพิษ ต้นแบบเกษตรพอเพียงในครั้งนี้