ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนตุลาคม 2565 ฉบับที่ 2/2566


[2023-01-04] รายงาน สขร.1 ประจำเดือนธันวาคม 2565.. [2023-01-04] รายงาน สขร.1 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565.. [2022-12-29] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนธันวาคม 2565 ฉบับที่ 15/2566.. [2022-12-29] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 ฉบับที่ 14/2565.. [2022-12-29] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 ฉบับที่ 13/2565.. [2022-12-29] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 ฉบับที่ 12/2565.. [2022-12-26] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนธันวาคม 2565 ฉบับที่ 11/2566.. [2022-12-17] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนธันวาคม 2565 ฉบับที่ 10/2566.. [2022-12-15] ข่าวประชามสัมพันธ์ประจำเดือนธันวาคม 2565 ฉบับที่ 9/2566.. [2022-12-05] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 ฉบับที่ 6/2566.. อ่านทั้งหมด 

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนตุลาคม 2565 ฉบับที่ 2/2566 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565 หน่วยงานกรมประมงจังหวัดเชียงราย นำโดยนายอาคม ชุ่มธิ ประมงจังหวัดเชียงราย และผู้แทนศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า ฟื้นฟูพันธุ์ปลา รักษาให้ลูกหลาน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พร้อมร่วมลงนาม MOU โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า ฟื้นฟูพันธุ์ปลา รักษาให้ลูกหลาน เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำพื้นถิ่น (คุ้มปลา) ณ บริเวณลำน้ำปึง บ้านผาบือ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย