ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกันยายน 2565 ฉบับที่ 54/2565


[2022-12-05] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 ฉบับที่ 6/2566.. [2022-12-04] น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 5 ธันวาคม 2565.. [2022-12-04] ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย เปิดรับสมัครอบรมเกษ.. [2022-11-27] ข่าวประชามสัมพันธ์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ฉบับที่ 5/2566.. [2022-11-25] ข่าวประชามสัมพันธ์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ฉบับที่ 4/2566.. [2022-11-25] ข่าวประชามสัมพันธ์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ฉบับที่ 3/2566.. [2022-11-01] รายงาน สขร.1 ประจำเดือนตุลาคม 2565.. [2022-10-21] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนตุลาคม 2565 ฉบับที่ 2/2566.. [2022-10-21] ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย เรื่อง ประกาศ.. [2022-10-18] ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างปรับปรุงบ่อดิน ขนาด 8.. อ่านทั้งหมด 

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกันยายน 2565 ฉบับที่ 54/2565 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


            วันอังคาร ที่ 6 กันยายน 2565 นายประพันธ์  ลีปายะคุณ รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย นายธเนศ พุ่มทอง ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด นายสง่า ลีสง่า ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง และคณะ เดินทางเข้าเยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมูดำเหมยซานเกษตรพอเพียง ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นกลุ่มแกนนำเครือข่ายการผลิตสัตว์น้ำอินทรีย์แบบครบวงจร ของจังหวัดเชียงราย

          หน่วยงานกรมประมงจังหวัดเชียงราย นำโดยนายอาคม ชุ่มธิ ประมงจังหวัดเชียงราย นายสุภาพ แก้วละเอียด ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย นายกิตติพัทธ์ แก้วใส ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 1 (เชียงราย) และนายเศกสรร ศรีนาค หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะ ให้การต้อนรับและร่วมเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมูดำเหมยซานในครั้งนี้