ข่าวประชามสัมพันธ์ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ฉบับที่ 49/2565


[2022-09-28] ประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพน.. [2022-09-28] วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2565.. [2022-09-26] ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย เรื่อง ประกาศ.. [2022-09-23] ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย เรื่อง ประกวด.. [2022-09-14] ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย เรื่อง ประกวด.. [2022-09-14] ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย เรื่อง ประกวด.. [2022-09-08] รายงาน สขร.1 ประจำเดือนสิงหาคม 2565.. [2022-09-08] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกันยายน ฉบับที่ 55/2565.. [2022-09-07] ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง ประกาศเลื.. [2022-09-07] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกันยายน 2565 ฉบับที่ 54/2565.. อ่านทั้งหมด 

ข่าวประชามสัมพันธ์ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ฉบับที่ 49/2565 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


        วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย โดยนายสุภาพ แก้วละเอียด ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้นายธวัชชัย หล้าสม ตำแหน่ง นักวิชาการประมง พร้อมคณะ  ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์) บ้านน้ำตกพัฒนา ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย จำนวน 47 คน ที่เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ด้านประมงและกิจกรรมต่างๆ ภายในศูนย์ฯ