ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ฉบับที่ 48/2565


[2022-09-28] ประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพน.. [2022-09-28] วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2565.. [2022-09-26] ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย เรื่อง ประกาศ.. [2022-09-23] ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย เรื่อง ประกวด.. [2022-09-14] ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย เรื่อง ประกวด.. [2022-09-14] ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย เรื่อง ประกวด.. [2022-09-08] รายงาน สขร.1 ประจำเดือนสิงหาคม 2565.. [2022-09-08] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกันยายน ฉบับที่ 55/2565.. [2022-09-07] ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง ประกาศเลื.. [2022-09-07] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกันยายน 2565 ฉบับที่ 54/2565.. อ่านทั้งหมด 

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ฉบับที่ 48/2565 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565  สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมงจังหวัดเชียงราย นำโดยนายอาคม ชุ่มธิ ประมงจังหวัดเชียงราย นายสุภาพ แก้วละเอียด ผู้อำนวยการศูนย์ฯ นายเศกสรรค ศรีนาค หัวหน้าสถานีวิทยุกรมประมง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ร่วมจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565  ณ หนองฮ่างสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 5 บ้านสันป่ง ตำบลทานตะวัน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยนายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี

       ศูนย์ฯ สนับสนุนพันธุ์ปลาบึก จำนวน 290 ตัว ปลากาดำ จำนวน 10,000 ตัว ปลาบ้า จำนวน 145,000 ตัว และปลาสร้อยขาว จำนวน 145,000 ตัว รวมทั้งสิ้น จำนวน 300,290 ตัว เพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์