ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 ฉบับที่ 46/2565


[2022-09-28] ประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพน.. [2022-09-28] วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2565.. [2022-09-26] ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย เรื่อง ประกาศ.. [2022-09-23] ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย เรื่อง ประกวด.. [2022-09-14] ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย เรื่อง ประกวด.. [2022-09-14] ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย เรื่อง ประกวด.. [2022-09-08] รายงาน สขร.1 ประจำเดือนสิงหาคม 2565.. [2022-09-08] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกันยายน ฉบับที่ 55/2565.. [2022-09-07] ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง ประกาศเลื.. [2022-09-07] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกันยายน 2565 ฉบับที่ 54/2565.. อ่านทั้งหมด 

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 ฉบับที่ 46/2565 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


         ช่วงเช้าวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมงจังหวัดเชียงราย นำโดยนายอาคม ชุ่มธิ ประมงจังหวัดเชียงราย นายสุภาพ แก้วละเอียด ผู้อำนวยการศูนย์ฯ นายเศกสรรค ศรีนาค หัวหน้าสถานีวิทยุกรมประมง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ร่วมจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”  ณ อ่างเก็บน้ำห้วยขี้ติ้ว ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยนายรุ่งโรจน์  ตันวุฒิ นายอำเภอแม่ลาว ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานในพิธี ศูนย์ฯ สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช จำนวน 300,000 ตัว เพื่อปล่อยลงอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์