โครงการ “ประมงร่วมอาสาพาปลากลับบ้าน” 2565


[2022-09-28] ประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพน.. [2022-09-28] วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2565.. [2022-09-26] ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย เรื่อง ประกาศ.. [2022-09-23] ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย เรื่อง ประกวด.. [2022-09-14] ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย เรื่อง ประกวด.. [2022-09-14] ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย เรื่อง ประกวด.. [2022-09-08] รายงาน สขร.1 ประจำเดือนสิงหาคม 2565.. [2022-09-08] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกันยายน ฉบับที่ 55/2565.. [2022-09-07] ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง ประกาศเลื.. [2022-09-07] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกันยายน 2565 ฉบับที่ 54/2565.. อ่านทั้งหมด 

โครงการ “ประมงร่วมอาสาพาปลากลับบ้าน” 2565 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


ระหว่างวันที่ 26 – 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน โครงการ “ประมงร่วมอาสาพาปลากลับบ้าน” โดยนายอาคม ชุ่มธิ ประมงจังหวัดเชียงราย และนายสุภาพ แก้วละเอียด ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและดำเนินโครงการ “ประมงร่วมอาสาพาปลากลับบ้าน” ในพื้นที่ลุ่มน้ำสำคัญของประเทศ ด้วยชุดอุปกรณ์เพาะฟักแบบเคลื่อนที่ (Mobile hatchery) ปีงบประมาณ 2565 ร่วมกับชุมชนบ้านปากอิงใต้ หมู่ที่ 16 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ทำการเพาะพันธุ์ปลากาดำ ปลาตะเพียนขาว ปลาสร้อยขาว และปลาตะเพียนทอง ที่รวบรวมพ่อแม่พันธุ์จากแม่น้ำอิงและแม่น้ำโขง และปล่อยลูกพันธุ์ที่ได้ลงในแม่น้ำโขง และแจกจ่ายให้แหล่งน้ำสาธารณะพื้นที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 21 แห่ง จำนวน 6,900,000 ตัว ส่งมอบเพื่อปล่อยลงในพื้นที่กว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา  จำนวน 9,210,000 ตัว  ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2565 ศูนย์ฯ ได้ทำการเพาะพันธุ์ปลาด้วยชุดอุปกรณ์เพาะฟักแบบเคลื่อนที่ จำนวน 2 ครั้ง โดยเพาะพันธุ์ปลา 5 ชนิด ได้แก่ ปลากดเหลือง ปลากาดำ ปลาตะเพียนทอง ปลาสร้อยขาว และปลาตะเพียนขาว จำนวนลูกพันธุ์ปลาอายุ 2 วัน ที่ปล่อยรวมทั้งสิ้น 19,610,000 ตัว จากแผน 30,000,000 ตัว