ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 ฉบับที่ 40/2565


ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 ฉบับที่ 40/2565 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


              วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2565  สำนักงานประมงจังหวัดเชียงรายและศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำจืดเชียงราย โดยนายอาคม ชุ่มธิ ประมงจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายสุภาพ แก้วละเอียด ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำที่ดีและการใช้ยาจุลชีพอย่างสมเหตุสมผลเพื่อป้องกันเชื้อดื้อยาในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ ณ หอประชุมเอนกประสงค์ หมู่ 7 บ้านสันผักฮี้ ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย              วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2565  สำนักงานประมงจังหวัดเชียงรายและศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำจืดเชียงราย โดยนายอาคม ชุ่มธิ ประมงจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายสุภาพ แก้วละเอียด ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำที่ดีและการใช้ยาจุลชีพอย่างสมเหตุสมผลเพื่อป้องกันเชื้อดื้อยาในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ ณ หอประชุมเอนกประสงค์ หมู่ 7 บ้านสันผักฮี้ ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย