ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 ฉบับที่ 39/2565


ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 ฉบับที่ 39/2565 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำจืดเชียงราย โดยนายสุภาพ แก้วละเอียด ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานกรมประมงในพื้นที่ ได้ปล่อยลูกพันธุ์ปลากดเหลืองที่เพาะฟักได้จำนวน 800,000 ตัว ลงสู่แม่น้ำกกเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำตามโครงการ “ประมงอาสาพาปลากลับบ้านในพื้นที่ลุ่มน้ำสำคัญของประเทศ” โดยได้รับความร่วมมือจากนายทวีชัย โค้วตระกูล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงราย ที่ให้การอนุเคราะห์สถานที่และอำนวยความสะดวกสถานที่ในการติดตั้งชุดอุปกรณ์เพาะฟักและได้ร่วมปล่อยลูกพันธุ์ปลากดเหลืองในครั้งนี้