ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 ฉบับที่ 38/2565


ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 ฉบับที่ 38/2565 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


              วันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย นางวรรณวิภา สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง และคณะ เดินทางมายังศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย เพื่อตรวจราชการ และติดตามงานตามภารกิจของกรมประมง โดยมีนายอาคม ชุ่มธิ ประมงจังหวัดเชียงราย นายสุภาพ แก้วละเอียด ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย นายเศกสรรค ศรีนาค หัวหน้าสถานีวิทยุกรมประมงจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ร่วมให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

             ในการนี้ ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง พร้อมคณะ ได้ให้เกียรติปลูกกล้วยไม้บริเวณหน้าเสาธง และร่วมถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกรมประมงจังหวัดเชียงราย