ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ฉบับที่ 37/2565


ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ฉบับที่ 37/2565 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย นางวรรณวิภา สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง และคณะ ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนาและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำและคงความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ 3 แหล่งน้ำ (บึงบระเพ็ด หนองหาร กว๊านพะเยา) กิจกรรมประมงร่วมอาสาพาปลากลับบ้าน โดยมีนายอาคม ชุ่มธิ ประมงจังหวัดเชียงราย นายสุภาพ แก้วละเอียด ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย และนายประมุข ฤาแก้วมา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา ให้การต้อนรับและชี้แจงการดำเนินโครงการ และในการนี้ ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง ได้ทำการฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์เพื่อกระตุ้นการวางไข่ของพ่อแม่พันธุ์ปลากดเหลืองที่ได้รวบรวมจากแม่น้ำกกซึ่งเป็นสาขาของแม่น้ำโขงโดยใช้พ่อแม่พันธุ์จำนวน 20 คู่ คิดเป็นน้ำหนักรวม 8.5 กิโลกรัม โดยกิจกรรมได้จัดขึ้นบริเวณแม่น้ำกก ณ โครงการฝายเชียงราย ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย เพื่อนำลูกพันธุ์ปลากดที่ได้จากการเพาะครั้งนี้ทำการปล่อยลงสู่แหล่งน้ำเป้าหมายภายใต้กิจกรรมประมงอาสาพาปลากลับบ้านต่อไป