ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 ฉบับที่ 36/2565


ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 ฉบับที่ 36/2565 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


         วันศุกร์ ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2565 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมงจังหวัดเชียงราย นำโดยนายอาคม ชุ่มธิ ประมงจังหวัดเชียงราย นายสุภาพ แก้วละเอียด ผู้อำนวยการศูนย์ฯ นายเศกสรรค ศรีนาค หัวหน้าสถานีวิทยุกรมประมง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ร่วมจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน  2565 ณ อ่างเก็บน้ำโล๊ะปราสาท หมู่ 6 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยศูนย์ฯ สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช จำนวน 200,000 ตัว ปล่อยลงอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรและเป็นการเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น ทั้งนี้ได้ร่วมปลูกต้นไม้บริเวณอ่างเก็บน้ำดังกล่าวด้วย