ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ฉบับที่ 34/2565


ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ฉบับที่ 34/2565 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


ระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย โดยนายสุภาพ แก้วละเอียด ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วยนายธนกร สงวนเรือง ตำแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และคณะทำงาน จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ (ชนิดกบนา)” ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 30 ราย ณ ห้องประชุมปลาบึก ภายในศูนย์ฯ พร้อมมอบพันธุ์กบนาและแหนแดงให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019