ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2565 ฉบับที่ 29/2565


[2022-06-22] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประ.. [2022-06-12] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 ฉบับที่ 40/2565.. [2022-06-12] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 ฉบับที่ 39/2565.. [2022-06-09] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 ฉบับที่ 38/2565.. [2022-06-08] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ฉบับที่ 37/2565.. [2022-06-03] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 ฉบับที่ 36/2565.. [2022-05-31] รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน.. [2022-05-30] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ฉบับที่ 35/2565.. [2022-05-30] รายงาน สขร.1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565.. [2022-05-26] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ฉบับที่ 34/2565.. อ่านทั้งหมด 

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2565 ฉบับที่ 29/2565 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


วันที่ 18 เมษายน 2565 หน่วยงานกรมประมงจังหวัดเชียงรายร่วมกับเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ  นำโดยนายอาคม ชุ่มธิ ประมงจังหวัดเชียงราย พร้อมนายสุภาพ แก้วละเอียด ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย นายเศกสรร ศรีนาค หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมงจังหวัดเชียงราย และนางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอเชียงของและชาวบ้านหาดไคร้ ร่วมกันจัดพิธีบวงสรวงปลาบึก ณ บริเวณหน้าวัดหาดไคร้ ริมแม่น้ำโขง หมู่ 7 บ้านหาดไคร้ ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ศูนย์ฯ ได้สนับสนุนพันธุ์ปลาแก้มช้ำ จำนวน 50,000 ตัว ปล่อยลงสู่แม่น้ำโขง