ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนเมษายน 2565 ฉบับที่ 28/2565


[2022-06-22] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประ.. [2022-06-12] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 ฉบับที่ 40/2565.. [2022-06-12] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 ฉบับที่ 39/2565.. [2022-06-09] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 ฉบับที่ 38/2565.. [2022-06-08] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ฉบับที่ 37/2565.. [2022-06-03] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 ฉบับที่ 36/2565.. [2022-05-31] รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน.. [2022-05-30] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ฉบับที่ 35/2565.. [2022-05-30] รายงาน สขร.1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565.. [2022-05-26] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ฉบับที่ 34/2565.. อ่านทั้งหมด 

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนเมษายน 2565 ฉบับที่ 28/2565 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


วันที่ 12 เมษายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย โดยนายสุภาพ แก้วละเอียด ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ประชุมชี้แจงมาตรการเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยช่วงวันหยุดเทศกาลประเพณีสงกรานต์ แก่ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ทุกคน ได้กำชับให้เตรียมรับภาวะฉุกเฉินด้านการเกษตรปัญหาภัยธรรมชาติ การดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานที่ทำงานตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ถอดปลั๊กที่ไม่ได้ใช้ในวันสุดท้ายของการทำงาน หลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่ที่มีความเสี่ยงหรือพื้นที่ที่มีคนอยู่เป็นจำนวนมาก รวมถึงพิจารณาความปลอดภัยในการเดินทางข้ามจังหวัด ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในวันหยุดราชการรายงานสถานการณ์ทุกวัน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการรักษาความปลอดภัยและเฝ้าระวังช่วงวันหยุดเทศกาลประเพณีสงกรานต์ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์