ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนเมษายน 2565 ฉบับที่ 27/2565


[2022-06-22] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประ.. [2022-06-12] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 ฉบับที่ 40/2565.. [2022-06-12] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 ฉบับที่ 39/2565.. [2022-06-09] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 ฉบับที่ 38/2565.. [2022-06-08] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ฉบับที่ 37/2565.. [2022-06-03] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 ฉบับที่ 36/2565.. [2022-05-31] รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน.. [2022-05-30] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ฉบับที่ 35/2565.. [2022-05-30] รายงาน สขร.1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565.. [2022-05-26] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ฉบับที่ 34/2565.. อ่านทั้งหมด 

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนเมษายน 2565 ฉบับที่ 27/2565 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


         วันอังคาร ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2565 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย นำโดยนายอาคม ชุ่มธิ ประมงจังหวัดเชียงราย และนายสุภาพ แก้วละเอียด ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่กรมประมงจังหวัดเชียงราย ร่วมกันจัดโครงการกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2565 “1 เมษา วันข้าราชการไทยร่วมใจเพื่อประชาชน” โดยนายบุญธรรม ทองพิจิตร นายอำเภอเมืองเชียงราย ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดในพิธี ซึ่งมีเจ้าอาวาสและคณะสงฆ์วัดฝั่งหมิ่น ประชาชนใกล้เคียงเข้าร่วมงานในครั้งนี้

         และในช่วงบ่ายนายสุภาพ แก้วละเอียด ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้นำข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ประมง ร่วมกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์ฯ