ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 ฉบับ 24/2565


[2022-06-22] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประ.. [2022-06-12] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 ฉบับที่ 40/2565.. [2022-06-12] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 ฉบับที่ 39/2565.. [2022-06-09] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 ฉบับที่ 38/2565.. [2022-06-08] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ฉบับที่ 37/2565.. [2022-06-03] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 ฉบับที่ 36/2565.. [2022-05-31] รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน.. [2022-05-30] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ฉบับที่ 35/2565.. [2022-05-30] รายงาน สขร.1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565.. [2022-05-26] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ฉบับที่ 34/2565.. อ่านทั้งหมด 

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 ฉบับ 24/2565 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


      วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย โดยนายสุภาพ แก้วละเอียด ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย หน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเชียงราย ดำเนินกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2565  ในการให้ความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิต ณ บ้านรวมไทย หมู่ 13 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ศูนย์ฯ ได้สนับสนุนพันธุ์ปลานิล จำนวน 10,000 ตัว ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่