ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมกราคม 2564 ฉบับที่ 14/2565


ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมกราคม 2564 ฉบับที่ 14/2565 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


        เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย โดยนายสุภาพ แก้วละเอียด ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมและให้การต้อนรับ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการเดินทางมาเป็นประธานการประชุมหารือด้านผลผลิตพืช ปศุสัตว์ และประมง เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการสินค้าเข้าสู่เกษตรมูลค่าสูง เกษตรกรรมยั่งยืน และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง โดยมี นายคฑาสิทธิ์ เนื่องหล้า นายอำเภอแม่สรวย นายอดิศร จันทรประภาเลิศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย และหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย(วาวี) อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย