ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนธันวาคม 2564 ฉบับที่ 12/2565


ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนธันวาคม 2564 ฉบับที่ 12/2565 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


          วันอังคารที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564 หน่วยงานกรมประมงจังหวัดเชียงราย นำโดยนายอาคม ชุ่มธิ ประมงจังหวัดเชียงราย และนายสุภาพ แก้วละเอียด ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย ร่วมกิจกรรมวันดินโลก ประจำปี พ.ศ. 2564   ณ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และสนับสนุน     พันธุ์ปลากินพืชเพื่อปล่อยในกิจกรรม จำนวน 5,000 ตัว