ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนธันวาคม 2564 ฉบับที่ 11/2565


ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนธันวาคม 2564 ฉบับที่ 11/2565  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


วันพุธที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย นำโดยนายสุภาพ แก้วละเอียด ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และนางทองม้วน เกเย็น ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมง พร้อมคณะ เข้าร่วมกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ. 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอดอยหลวง ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมีนางสุภาพรรณ  หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด มีหน่วยงานราชการทั้งจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานภาคี เข้าร่วมให้บริการแก่เกษตรกร จำนวน 26 หน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกรมประมงจังหวัดเชียงราย ได้นำเอกสาร,ปลานิล จำนวน 30,000 ตัว เพื่อมอบให้แก่แหล่งน้ำชุมชนในพื้นที่, ปลานิล จำนวน 60 ถุง สำหรับเล่นเกมส์ลุ้นโชค, จุลินทรีย์ ปม.1 จำนวน 200 ขวด เพื่อแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมงาน ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก