ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ฉบับที่ 9/2565

[2022-01-18] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมกราคม 2564 ฉบับที่ 14/2565.. [2022-01-15] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ฉบับที่ 13/2565.. [2022-01-05] รายงาน สขร.1 ประจำเดือนธันวาคม 2564.. [2021-12-28] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนธันวาคม 2564 ฉบับที่ 12/2565.. [2021-12-15] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนธันวาคม 2564 ฉบับที่ 11/2565 .. [2021-12-09] เปิดรับสมัครเกษตรกรผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรก.. [2021-12-09] เปิดรับสมัครเกษตรกรผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมในกิจกรรมส่งเสริมเยาวชนนักเ.. [2021-12-09]  เปิดรับสมัครเกษตรกรผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตร.. [2021-12-03] แบบรายงาน สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564.. [2021-11-27] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ฉบับที่ 10/2565.. อ่านทั้งหมด 

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ฉบับที่ 9/2565 

 เผยเเพร่: 2021-11-27 |  อ่าน: 153 ครั้ง

 

          โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรม พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย โดยนายสุภาพ แก้วละเอียด ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นายธนกร สงวนเรือง ตำแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง และบริษัทฟาร์มจระเข้โภคธาราและลานแสดงจระเข้ จำกัด ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เพื่อตรวจประเมินฟาร์มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรฐาน GAP กบนา กรมประมง และตรวจประเมินต่ออายุสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก(สอ.3) ตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 356 ฟาร์ม แผนดำเนินงานประจำเดือน จำนวน 21 ฟาร์ม ผลการดำเนินงานประจำเดือน จำนวน 21 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 100.00 ผลดำเนินงานประจำปีสะสมคิดเป็นร้อยละ 5.89