ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ฉบับที่ 6/2565

[2022-01-18] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมกราคม 2564 ฉบับที่ 14/2565.. [2022-01-15] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ฉบับที่ 13/2565.. [2022-01-05] รายงาน สขร.1 ประจำเดือนธันวาคม 2564.. [2021-12-28] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนธันวาคม 2564 ฉบับที่ 12/2565.. [2021-12-15] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนธันวาคม 2564 ฉบับที่ 11/2565 .. [2021-12-09] เปิดรับสมัครเกษตรกรผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรก.. [2021-12-09] เปิดรับสมัครเกษตรกรผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมในกิจกรรมส่งเสริมเยาวชนนักเ.. [2021-12-09]  เปิดรับสมัครเกษตรกรผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตร.. [2021-12-03] แบบรายงาน สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564.. [2021-11-27] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ฉบับที่ 10/2565.. อ่านทั้งหมด 

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ฉบับที่ 6/2565 

 เผยเเพร่: 2021-11-27 |  อ่าน: 87 ครั้ง

 

วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นายสุภาพ แก้วละเอียด ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย ร่วมกับประมงจังหวัดเชียงราย และหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ร่วมต้อนรับนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะ ในการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านห้วยหยวกป่าโซ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2565 ทั้งนี้ศูนย์ฯ ได้กล่าวรายงานผลการดำเนินกิจกรรมที่รับผิดชอบในพื้นที่โครงการฯ พร้อมทั้งมอบพันธุ์ปลาตะเพียนทอง และปลานิล ให้องคมนตรี และคณะ ร่วมปล่อยในครั้งนี้ จำนวน 3,000 ตัว