ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนตุลาคม 2564 ฉบับที่ 5/2565

[2022-01-18] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมกราคม 2564 ฉบับที่ 14/2565.. [2022-01-15] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ฉบับที่ 13/2565.. [2022-01-05] รายงาน สขร.1 ประจำเดือนธันวาคม 2564.. [2021-12-28] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนธันวาคม 2564 ฉบับที่ 12/2565.. [2021-12-15] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนธันวาคม 2564 ฉบับที่ 11/2565 .. [2021-12-09] เปิดรับสมัครเกษตรกรผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรก.. [2021-12-09] เปิดรับสมัครเกษตรกรผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมในกิจกรรมส่งเสริมเยาวชนนักเ.. [2021-12-09]  เปิดรับสมัครเกษตรกรผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตร.. [2021-12-03] แบบรายงาน สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564.. [2021-11-27] ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ฉบับที่ 10/2565.. อ่านทั้งหมด 

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนตุลาคม 2564 ฉบับที่ 5/2565 

 เผยเเพร่: 2021-11-27 |  อ่าน: 117 ครั้ง

 

วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย โดยนายสุภาพ แก้วละเอียด ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้นางรุ่งทิวา นิลมณี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทุกคน ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์ฯ